10. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

24. 1. 2022

Zapisnik

Zapisnik 10. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

Članom Občinskega sveta je bilo posredovano gradivo za 10. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, s prošnjo, da se opredelijo do predlaganega sklepa (skladno s 6. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 28/2017)).

Dnevni red 10. korespondenčne seje Občinskega sveta:

  1. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik – izdaja soglasja
  2. Predlog Investicijskega programa (IP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti občine Hrastnik - obravnava in sprejem

V zgoraj navedenem roku je svojo odločitev sporočilo 13 občinskih svetnikov. Občinski svet je s 11 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o izdaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik.

Občinski svet je s 13 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Investicijski program (IP) za projekt: »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«, ki so ga v januarju 2022 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje.

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o izdaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik.
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Investicijski program (IP) za projekt: »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«, ki so ga v januarju 2022 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje