9. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

17. 1. 2022

Zapisnik

9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

Članom Občinskega sveta je bilo posredovano gradivo za 9. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, s prošnjo, da se opredelijo do predlaganega sklepa (skladno s 6. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 28/2017)).

Dnevni red 9. korespondenčne seje Občinskega sveta:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik - obravnava in sprejem V zgoraj navedenem roku je svojo odločitev sporočilo 10 občinskih svetnikov. Dve glasovnici sta bili posredovani po roku.

Občinski svet je s 10 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik.

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik