16. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

17. 12. 2020

Glasovanje

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik se v prvi obravnavi obravnava in sprejme kot primerna podlaga za drugo obravnavo. V kolikor na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka bilo enako besedilu predloga odloka iz prve obravnave, se predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik obravnava in sprejme na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita

16
 
1
 
1
 

Občinski svet ne objavlja popolnih poimenskih rezultatov glasovanj.