Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne


Sprejet