2. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

22. 12. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred 1. točko dnevnega reda
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev Zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 7.12.2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik
3. Volitve in imenovanja
4. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude