1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik 2022 - 2026

7. 12. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred 1. točko dnevnega reda
1. Otvoritev in pozdrav
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
3. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta in župana, z dne 20.11.2022
4. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
5. Poročilo Komisije za potrditev mandatov
6. Nagovor župana in izjava župana o sprejemu funkcije
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve