Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah ustanovitvi Javnega zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje.


Sprejet

Odlok

Sprejet
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah ustanovitvi Javnega zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje.