Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Proračun Občine Hrastnik za leto 2023 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2023.


Sprejet

Odlok

Sprejet
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Proračun Občine Hrastnik za leto 2023 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2023.