Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.


Sprejet

Odlok

Sprejet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.