Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik.


Sprejet

Odlok

Sprejet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik.