Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik.


Sprejet

Odlok

Sprejet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik.