Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza


Sprejet