Odlok o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022, kot primerna osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2022


Sprejet