Odlok o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022


Sprejet